هوشمندانه انتخاب کنید !!!​​​​​​​

در جمع صنایع بزرگ تولیدی و در حجم انبوه تولیدات و بازار گستـرده ی جهـان، صنعتی وجـود دارد کـه ما هـر لحظـه بـا آن روبرو هستیم؛  آن صنعت، تبلیغات است. این مهم بـه صاحبان کالا انگیزه کاری می دهد.
در واقع معنی گسترده تبلیغات، فن تحت تاثیر قراردادن عمل انسان از طریق دستکاری تصورات است.تبلیغ کوششی است تعمدی و حساب شده که به منظور شکل دادن دریافت، دستکاری کردن ادراک و همسو کردن رفتار مخاطبین با نیت مبلّغ صورت می گیرد.
امروزه تبلیغات عنصری تفکیک ناپذیر از بازاریابی می باشد.
تبلیغات به عنوان یک ضرورت در هر جامعه مطرح است که به معرفی کالاها ، تـولیدات و در خـدمت برآورده ساختـن نیازهای ضروی زندگی انسان قرار دارد. تبلیغات باید در خدمت رونق بخشیدن به  حرکت چرخهای اقتصادی یا شناسانـدن محصـول باشد. در حقیقت تبلیغات زبانی جهـت ارتبـاط بنـگاه اقتصادی با جامعه است و قطع آن به نوعی مرگ کالا محسوب می شود،که اگر نا آگاهانه، تقلیدی، سفارشی و با دید غیر کارشناسی و غیر تخصصی انجام شود، چـاهی است که کالا و صاحبانش را در خـود فــرو می کشد؛ و بلعکس یک تبلیغ خوب ابتدا توجه مخاطب را جلب و سپس او را بدان محصول علاقمندتر می کند.​​​​​​​

مـو فـقـیـت
همیشه در حال ساخت است؛
مـوفقیـت پیـش رفتن است،
نــــه به نقطه پایان رسیدن.

ما با خوشحالی به شما کمک خواهیم کرد تا

دیجیتال مارکتینگ یک اصطلاح برای بازاریابی محصولات یا خدمات از طریق فن آوری های دیجیتال است. دیجیتال مارکتینگ از طریق هر رسانه دیجیتالی مانند موبایل، صفحات نمایشگر تبلیغاتی و ...امکانپذیر است.
​​​​​​​ وقتی که شما قصد توسعه یک استراتژی دیجیتال مارکتینگ  را دارید، ازکجا باید  کنید؟ هر استراتژی نیازمند یک برنامه ریزی منظم و اجرای دقیق آن می باشد. یکی از دلایل اصلی شکست بسیاری از کسب و کار نداشتن برنامه برای استراتژی  می باشد. پس اولین کار شما نوشتن یک برنامه و اجرای دقیق آن می باشد.

دیجیتال مارکتینگ چیست؟

بهتر، جذاب و هدفمند دیده شوید
درخواست مشاوره رایگان

​​​فرم عمومی چیست؟

به مجموعه کارهای چاپی به علت پایین آوردن هزینه ها به صورت مشترک داخل یک فرم چاپی بسته شده و نسبت به نوع رنگ فایل ها تفکیک نمی شوند فرم عمومی گفته می شود.در فرم های عمومی به دلیل عدم دسترسی به کار پس از ارسال ،لغو فاکتور امکان پذیر نبوده و زمان تحویل تقریبی می باشد.
به علت تغییرات در روند تهیه مواد اولیه ( کاغذ ، مرکب ، روکش ها و ...) و همچنین تفاوت میانگین رنگی در هر فرم ، سفارشات شما در فرم های عمومی که حتی با اختلاف یک فرم چاپ شده اند با هم قابل مقایسه نخواهد بود. ( اختلاف فرم های عمومی از چاپ تا چاپ 30% خواهد بود.)
شما میتوانید قبل از سفارش نمونه جنس ها را بررسی نمایید اما به یاد داشته باشید بافت وضخامت کاغذ ، کاور لمینت و همچنین کیفیت چسبندگی لیبل ها در برندهای مختلف متفاوت است و خرید بر اساس موجودی بازار می باشد لذا هنگام سفارش این مهم را در نظر بگیرید.

​​​​نقش بسته بندی در فروش

در دنیای رقابتی امروزی با انواع مختلف کالا، موفقیت هر محصول در فروش، مستلزم این است که بسته­بندی و ظاهر محصول بتواند ارتباط مؤثری را با خریداران ایجاد کند و زمینه جلب­ نظر مشتری را فراهم سازد. با توجّه به نقش و اهمیت بسته ­بندی در رفتار خرید مصرف­ کننده، هدف این مطالعه، بررسی تأثیر اندازه بسته­بندی و طراحی بسته­بندی بر قصد خرید و رضایت مشتریان محصولات بود. روش پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بود، جامعه آماری این تحقیق، 490 نفر از مسئولان یک کارخانة است، که با توجّه به جدول کرجی و مورگان 219 نفر به عنوان حجم نمونه با روش در دسترس انتخاب شدند، ابزار جمع­آوری داده­ها پرسش­نامه محقق بود که روایی آن با استفاده از اعتبار صوری و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار آلفای کل به دست آمده آن برابر 795/0 بود و تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم افزار spss21 انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد بین طراحی بسته­بندی محصول، اندازة محصول، اطّلاعات محصول و فنّاوری بسته­بندی محصول با قصد خرید مصرف­ کننده همبستگی معناداری وجود دارد، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد متغیرهای طراحی بسته­ بندی محصول، اندازة محصول، اطّلاعات محصول بر روی بسته، فنّاوری بسته­بندی 75 درصد واریانس قصد خرید مصرف­ کننده تبیین می­کنند.
طی بررسی های به عمل آمده، بیشتر...

​دفتر طرح و برنامه:
تهران-پردیس-منطقه صنعتی خرمدشت- خیابان سیاه سنگ- نبش چهارم خرمدشت-پلاک 4  طبقه اول - واحد یک- کانون آگهی و تبلیغات افق نو اندیش

+9821   7621 1485 - 7621 1493 - 7621 3779  - 7621 5344

info@ofoghnoo.ir​​​​​​​

​چاپخانه: تهران-خیابان سعدی شمالی- خیابان مصباح

بدلیل حفظ اسرار مشتریان برای بازدید از چاپخانه با دفتر طرح و برنامه هماهنگ شوید.