​​چاپ

به طور کلی و ساده چاپ فرآیندی است که نقش یا اثری که بر سطحی نقش بسته تکثیر شود. با پیشرفت بشر و تکنولوژی این امر باعث شده است با خلاقیت و هنرمندان ایجاد اثرهای فاخر و زیبا بسیار آسان و با کیفیت شود.
چاپ تاریخچه مفصلی دارد که می توانید مقاله مرتبط با چاپ را در قسمت مقالات مطالعه داشته باشد.
انواع اقسام چاپ عبارت است از:

  • چاپ هلیوگور

  • چاپ فلکسو

  • چاپ سیلک اسکرین

  • چاپ تامپو

  • چاپ افست

  • چاپ مخمل 

  • چاپ لتر پرس

  • چاپ ایچینگ

  • چاپ دیجیتال

  • چاپ های لارج فرمت دیجیتال